انجمن های ادبی باید از هجمه های فرهنگی صیانت کنند
۲۸ شهريور ۱۳۹۸ ۱۲:۳۸
سید عباس صالحی
۲۷ شهريور ۱۳۹۸ ۱۵:۵۸
شاعر نباید اسیر قافیه شود
۲۷ شهريور ۱۳۹۸ ۱۲:۲۷
حمید بهمنی
۲۶ شهريور ۱۳۹۸ ۱۱:۲۸
سینما
۲۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۱:۰۱
فیلم رستاخیز
۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ۲۰:۰۴
هنر نمایش به دلیل زنده بودنش در ترویج سیره رضوی موثر است
۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ۱۶:۴۶
نقش تئاتر مشهد در ترویج سیره رضوی کم‌رنگ بوده است
۲۱ شهريور ۱۳۹۸ ۱۱:۰۲
۷۲ اثر، روایت گر واقعه عاشورا
۱۸ شهريور ۱۳۹۸ ۱۱:۳۳
هنر